Close button
Το καλάθι μου
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
ΣΥΝΟΛΟ:
{{ order.total_cost }} {{ order.cart_cost }}

8.1. Πολιτική Επιστροφών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της DESIGN PERGOLA A.E. στην Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο στον ιστότοπο www.design-pergola.com.

8.2. Ακύρωση παραγγελίας

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

O Πελάτης, για την ακύρωση της παραγγελίας του, μπορεί είτε να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@design-pergola.com, είτε να καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας στο 210-6728408.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας και η παραγγελία δεν έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε η Εταιρεία θα επιστρέψει άμεσα την χρηματική αξία που αντιστοιχεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Pay Pal).

Με την παραλαβή του προϊόντος από τον Πελάτη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα:

8.2.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους.

Προθεσμία:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δύναται να ασκηθεί από τον Πελάτη, ακόμη και χωρίς να αναφέρει το λόγο, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) των προϊόντων ή από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) του τελευταίου προϊόντος (σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά) ή από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου (σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια).

Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

Τρόπος Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης:

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την Design Pergola:

Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 192, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό, Αττική, Υπόψη κ. Μαλαξιανάκη Τόνια.

Eίτε στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@design-pergola.com είτε χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ, το οποίο δύναται να συμπληρωθεί και να σταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@design-pergola.com. Για λόγους εξασφάλισής σας, η Design Pergola θα σας κοινοποιεί αμελλητί σχετική επιβεβαίωση παραλαβής.

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Επιστροφή Προϊόντων:

Η επιστροφή του προϊόντος δύναται να γίνει μέσω μεταφορικής εταιρείας της επιλογής του Πελάτη με δικά του έξοδα.

Τα προϊόντα που επιστρέφετε θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) κατά την παράδοση. Οποιεσδήποτε προστατευτικές ταινίες που έχουν τοποθετηθεί στο προϊόν δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη δοκιμή του.

Επιστροφή Χρημάτων λόγω υπαναχώρησης:

Η Εταιρεία επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Η Εταιρεία θα προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και εάν η Design Pergola είχε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά με τον Πελάτη και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Στις περιπτώσεις τραπεζικής κατάθεσης, ο Πελάτης οφείλει να δηλώσει το λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να γίνει η κατάθεση χρηματικού ποσού που θα επιστραφεί. Για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα ή μέσω Paypal, γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση της χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας ή του λογαριασμού Paypal με επιστροφή του ποσού.

Η Design Pergola έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο Πελάτης βαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής αυτών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όταν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Στην προμήθεια αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η Design Pergola και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένες προδιαγραφές.

Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Στην προμήθεια προϊόντων, τα οποία, μετά την παράδοσή τους, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Στις συμβάσεις, κατά τις οποίες ο Πελάτης έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την Design Pergola με σκοπό να πραγματοποιήσει είτε επιδιορθώσεις είτε εργασίες συντήρησης.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί το αγαθό σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του εκάστοτε προϊόντος:

Αν ο Πελάτης χειριστεί ή χρησιμοποιήσει το προϊόν σε βαθμό που ξεπερνά αυτό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του, ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Πελάτη, ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8.2.1. με την εξαίρεση ότι η Εταιρεία θα μειώσει το ποσό επιστροφής χρημάτων ανάλογα με τη μείωση της αξίας του προϊόντος.

8.2.2. Ελάττωμα στο προϊόν

Ελαττωματικά Προϊόντα – Προϊόντα με έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα:

α) τα προϊόντα είναι λανθασμένα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας/λειτουργίας ή/και

β) προϊόντα από τα οποία λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει:

την αντικατάσταση του προϊόντος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει το προϊόν, ζητώντας και την επιστροφή των χρημάτων του, κατ’ εφαρμογήν των όσων επισημαίνονται ανωτέρω για το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στην Εταιρεία βαρύνουν την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής και τα ισχύοντα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και στις ειδικότερες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.

Το προϊόν προς αντικατάσταση ή επιστροφή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ), να βρίσκεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον Πελάτη και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.